facebook1 tviter google+                                            tel3 +370 687 14458                  email3 info@eva-apskaita.lt             

Trumpa apžvalga programos menių struktūros

  

Visas meniu suskirstytas į tokius pagrindinius veiksmus:

Atsargos- tai viskas, kas susiję su sandėliais, prekėmis, paslaugomis ir jų judėjimu tarp sandėlių t.y. vidiniai perkėlimai, prekių nurašymai, inventorizacija, perkainavimai. Taip pat čia yra ir prekių grupių sąrašas, prekių kategorijos. Išskleidus meniu punktą „atsargos“ apačioje yra ataskaitos. Tos ataskaitos taip pat susiję su atsargomis- likučių analizė, įvairios prekių apyvartos ir t.t.

Pirkimai- tai viskas kas susiję su pirkimais ir tiekėjais. Pirkimų užsakymai, prikimai, pirkimų grąžinimai, tiekėjų kainynai ir t.t. Taip pat meniu punkto „pirkimai“ apačioje yra ataskaitos kas susiję su pirkimais- pirktos prekės per periodą, tiekėjų pvm ataskaita ir t.t.

Pardavimai- tai viskas kas susiję su pirkėjais, pardavimų užsakymais, pardavimais, pardavimų grąžinimu. Taip pat meniu punkto „pardavimai“ apačioje yra ataskaitos kas susiję su pardavimai- parduotos prekės per periodą, apyvartos ir pelnas, pirkėjų pvm ataskaita ir t.t.

POS- tai punktas kas susiję su POS‘o valdymu. X,Z ataskaitos, Pardavimai per POS‘a, grąžinimai per POS‘ą.

Mokėjimai- tai viskas kas susiję su pinigais su mokėjimu. Pinigai gali būti vedami per kasa, per bankus ir per darbuotų skolas (atskaitingus asmenis). Visi apmokėjimai už operacijas (pirkimus, pardavimus, serviso paskyras) yra vedami būtent per mokėjimus, atitinkamai- per kasą, per banką ar per darbuotojų skolas. Menių apačioje taip pat yra ataskaitos kurios susiję su pinigų judėjimu.

Gamyba- tai viskas kas susiję su gamyba- gamybos užsakymais, gamybos paskyromis. Ir apačioje punkto yra ataskaitos kurios susiję su gamyba.

Servisas- tai viskas kas susiję su servisu. Serviso paskyros, serviso užsakymai ir taip pat menių apačioje yra ataskaitos kurios susiję su serviso paskyromis.

Buhalterija- tai punktas kuris apima buhalterinę apskaitą. Sąskaitų planas, bendras žurnalas, ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Apačioje taip pat yra ataskaitos nuo balanso iki atskiru buhalterinių sąskaitų judėjimo.

Registrai- tai punktas kuriame vedami įvairūs sąrašai reikalingi programos darbui: darbuotojai, miestai, valiuta, pvm klasifikatoriaus kodai ir t.t. Tai punktas kuris nereikalauja kasdienio darbo.

Vartotojai- tai punktas kuriame galima susikurti naujus vartotojus: jonas, petras , marytė.. ir t.t. T.y. tai kokiu vardu jungsitės į programą. Čia visiems vartotojams arba vartotojų grupėms galima aprašyti teises- ką kiekvienas vartotojas gali matyti ar nematyti ir kokius veiksmus gali arba negali atlikti. Tai punktas kuris irgi nereikalauja kasdienio darbo.

Sistema- tai menių punktas kuriame yra įvairios funkcijos aptarnauti pačia programą. Tai punktas kuris irgi nereikalauja kasdienio darbo.

 

 

Kaip pradėti dirbti...?

 

1. Reikalingų rekvizitų įvedimas. Pirmiausia reikia susitvarkyti būtinus registrus, kad galima būtų pradėti įvedinėti duomenis.

   -Įvesti (nustatyti) aktyvų periodą. Iš menių punkto eiti: Sistema->Periodai. Patikrinti kad esamas aktyvus periodas yra galiojantis, jei ne, tuomet įsivesti naują periodą ir uždėti varnele, kad jis yra aktyvus.

   -Savo įmonės rekvizitų įvedimas. Iš menių punkto eiti: Registrai->rekvizitai ir čia susivesti savo įmonės duomenis ir bankų sąskaitas.

   -Sandėlių įvedimas. Jei dirbate daugiau nei su vienu vidiniu sandėliu, tuomet reikia eiti: Atsargos->Sandėliai arba spausti mygtuką san ir įvesti tiek sandėliu kiek reikia. Vėliau sandėlių sąrašą bet kada galėsite papildyti

 

2. Prekių kortelių įvedimas. Kad prekes galima būtų nupirkti ir parduoti reikalinga, kad būtų suvestos prekių kortelės. Iš menių punkto eiti: Atsargos->prekių kortelės arba spausti mygtuką pre . Čia matomas visu prekių sąrašas. Likutis čia rodomas bendras visų sandėliu. Kad įvesti naują kortelę reikia spausti: Naujas, atsidaro įvedimo langas, čia reikia užpildyti reikalingus laukus. Privalomas laukas yra tik „Pavadinimas“ (pažymėtas raudona žvaigždute). Bet siūloma įvesti bent tokią minimalią informacija: Prekės kodas, Pavadinimas Parinkti mato vienetą, Nurodyti pardavimo kaina „A“.  Pastaba: prekių kortelių galima ir nesuvesti visų iš karto. Prekių kortelės bus automatiškais sukurtos kai įvedinėsite pirkimus.

 

3. Klientų (tiekėjų ir pirkėjų) įvedimas. Iš menių punkto eiti: Registrai->Klientai arba spausti mygtuką kln, čia yra matomas visų klientų sąrašas, atitinkamai skolos ir avansas. Kad įvesti naują klientą spaudžiame: Naujas, atsidaro įvedimo langas. Čia užpildomi reikalingi laukai. Privalomi laukai yra: kodas ir pavadinimas. Į kodo laukelį siūlomą rašyti pavadinimo trumpinį iki 10 simbolių.Pvz, jei pilnas pavadinimas yra „UAB PAVASARIS“ tai į kodą siūlomą rašyti: „pavasaris“. Tai pat svarbu pažymėti ar tas klientas yra pirkėjas, ar tiekėjas. Atitinkamai reikia pažymėti kur yra „Tiekėjo informacija“ pažymime „tiekėjas“ ir kur yra „Pirkėjo informacija“ pažymime „pirkėjas“

 

4. Pirkimų įvedimas. Iš menių punkto eiti: Pirkimai->Pirkimai arba spausti mygtuką pirk, čia matomas visas pirkimo sąskaitų sąrašas. Spaudžiame Naujas, atsidaro pirkimo dokumento (sąskaitos įvedimo langas. Pirmiausia reikia pasirinkti tiekėją, tada pasirinkti sandėlį į kurį prekės bus užpajamuotos. Įvesti pirkimo sąskaitos serija ir numerį, nustatyti pirkimo sąskaitos datą. Tada į lentele reikia sudėti prekes, nurodyti jų kiekius ir pirkimo kainas. Tam kad sudėti perkamas prekes į pirkimo dokumentą, reikia spausti vieną iš pliusiukų.plus

    -Žalias pliusiukas, kai nėra sukurtos tokios prekės kortelės. Atsiranda tuščia eilutė, kur reikia įvesti informacija į visus laukus: prekės kodą, pavadinimą, mato vienetą, kieki kaina ir t.t.. Vėliau įvedant šį pirkimo dokumentą, automatiškai bus sukurta tokia prekės kortelės.

    -Žydras pliusiukas, kai jau yra sukurta prekės kortelė. Paspaudus šį pliusiuką atsidaro prekių paieškos langas, kur galima parašyti prekės kodo ar pavadinimo fragmentą ir prekė(-ės) surandamos ir jos įdedamos į pirkimo dokumentą.

    -Violetini pliusiuką, jei norite pridėti paslaugą iš paslaugų kortelių.

Jei pirkimo sąskaitą norite parodyti, kad ji iškarto yra apmokama. Tai pirkimo įvedimo lange pasirenkame puslapį „Apmokėjimas“, čia reikia nurodyti kokiu būdų apmokamas pirkimo dokumentas: per kasa, per banką, per darbuotoju skolas (atskaitingus armenis) ar per EKA. Tada žemiau laukeliuose reikia nurodyti mokėjimo numerį ir apmokamą sumą. Kai viskas suvesta reikia spausti mygtuką „Gerai".

 

5. Pardavimų įvedimas. Iš menių punkto eiti: Pardavimai->Pardavimai arba spausti mygtuką pard, čia yra matomas visas pardavimo dokumentų(pardavimo sąskaitų) sąrašas. Spaudžiame Naujas, atsidaro pardavimo dokumento (sąskaitos) įvedimo langas. Pirmiausia reikia pasirinkti sandėlį iš kurio prekės bus nurašytos, tada pasirinkti pirkėją. Jei bus uždėta varnelė „Sąskaitos-Faktūros serija ir Nr“ automatiškai bus sugeneruotas faktūros numeris. Nustatyti pardavimo datą. Tada į lentele reikia sudėti prekes ir nurodyti jų kiekius ir pardavimo kainas. Tam kad sudėti parduodamas prekes į pardavimo dokumentą, reikia spausti vieną iš pliusiukų. plus

    -Žalias pliusiukas, jei prekė bus skanuojama su barkodu skaneriu arba mintinai žinote prekių kodus. Paspaudus šį pliusiuką atsiranda tuščias įrašas ir kursorius stovi barkodo laukelyje ir laukia barkodo skenavimo. Arba su kursoriumi galima peršokti į prekės kodo laukelį ir ten ranka įvesti prekės kodą. Kai nuskanuotas barkodas arba ranka įvestas prekės kodas, automatiškai prekės informacija surandama iš prekių kortelių ir kursorius atsistoja į lauka „kiekis“ , čia reikia įvesti parduodamą tos prekės kiekį. Ir jei reikalinga galima koreguoti pardavimo kainas arba įvesti nuolaidos procentą.

    -Žydras pliusiukas. Paspaudus šį pliusiuką atsidaro prekių paieškos langas, kur galima parašyti prekės kodo ar pavadinimo fragmentą ir prekė(-ės) surandamos ir jos įdedamos į pardavimo dokumentą. Kursorius atsistoja į lauka „kiekis“ , čia reikia įvesti parduodamą tos prekės kiekį. Ir jei reikalinga galima koreguoti pardavimo kainas arba įvesti nuolaidos procentą.

    -Violetini pliusiuką, jei norite pridėti paslaugą iš paslaugų kortelių.

Jei pardavimą norite parodyti, kad jis iškarto yra apmokamas. Tai pardavimo įvedimo lange pasirenkame puslapi „Apmokėjimas“, čia reikia nurodyti kokiu būdu apmokamas pirkimo dokumentas: per kasa, per banką, per darbuotoju skolas (atskaitingus armenis) ar per EKA. Tada žemiau laukeliuose reikia nurodyti mokėjimo numerį ir apmokamą sumą. Kai viskas suvesta reikia spausti mygtuką „Gerai“

 

7. Serviso paskyros įvedimas. Iš menių punkto eiti: Servisas->Auto servisas arba spausti mygtuką serv, čia yra matomas visas serviso paskyrų sąrašas. Spaudžiame Naujas, atsidaro serviso paskyros įvedimo langas. Pirmiausia reikia pasirinkti sandėlį iš kurio bus nurašytos prekės. Jei bus uždėta varnelė „Sąskaitos-Faktūros serija ir Nr“ automatiškai bus sugeneruotas faktūros numeris. Nustatyti paskyros datą. Toliau nurodome visą informaciją apie remontuojamą automobili, įvedus valstybinį numeri tikrinama duomenyse istorija, gal tas automobilis buvo kažkada registruotas, jei taip, tada užpildomi apie automobili tie laukai kur yra informacija. Vėliau nurodome klientą ir kontaktinį asmeni ir tel nr. Kai suvesta pradinė informacija tada pridedamos prekes ir paslaugos. Prie kiekvienos paslaugos galima nurodyti konkretu darbuotoja, kokias paslaugas jis atliko. Nurodome prekių ir paslaugų kiekius ir kainas. Jei serviso paskyra norite parodyti, kad jis iškarto yra apmokamas. Tai paskyros įvedimo lange pasirenkame puslapi „Apmokėjimas“, čia reikia nurodyti kokiu būdu apmokamas pirkimo dokumentas: per kasa, per banką, per darbuotoju skolas (atskaitingus armenis) ar per EKA. Tada žemiau laukeliuose reikia nurodyti mokėjimo numerį ir apmokamą sumą. Kai viskas suvesta ir parinkta viena iš būsenų, reikia spausti mygtuką „Gerai“

 

8. Mokėjimo įvedimas. Jei norime apmokėti viena iš operacijų- pirkimą, pardavimą, serviso paskyrą, reikią Iš menių punkto eiti: Mokėjimai ir atitinkamai rinktis Kasa, bankas, ar darbuotojų skolos(atskaitingi asmenys) arba spausti vieną iš mygtukų mok ir spausti mygtuką Naujas, kad įvesti naują mokėjimą. Atsidariusiame lange pasirenkame operacija: „Prekių operacijos (pirk, pard, grąž...“, tada nurodome klientą t.y. kurio kliento pirkimus ar pardavimus norime apmokėti. Ir spaudžiame žalia pliusiuką, atsidaro langas kur matosi visos skolingos, to pasirinkto kliento, sąskaitos. Jas pažymime ir jos sukrenta į mokėjimo dokumentą ir spaudžiame mygtuką „Gerai".

 

IP address= 44.211.26.178
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
StatCounter - Free Web Tracker and Counter

Mes naudojame slapukus, kurie užtikrina, kad Jums bus patogu naudotis tinklalapiu. Jei toliau naršysite mūsų tinklalapyje, tai tolygu Jūsų sutikimui su slapukų naudojimu.